Abbreviations, Symbols in English 🇺🇸 🇬🇧 Danmark 🇩🇰

Knitting Abbreviations in English and Danmark

🟥 Knitting Abbreviations in English and Danmark

Abb Description Dansk term 
* * repeat instructions following the asterisks as directed Gentag instruktion fra * til *
alt alternate Hveranden
approx approximately Cirka
beg begin/beginning Begynd(else)
bet between Mellem
BO Bind off Luk af
CA color A Farve A
CB color B Farve B
CC contrasting color Kontrastfarve
CO cast on Opslag
cn cable needle Hjælpepinde
cont continue Fortsæt
dec decrease Tag ind
dpn double pointed needle(s) Strømpepind(e)
foll follow/follows/ following Følg, følger, følgende (næste)
inc increase/increases/ increasing Udtagning(er)
incs inches Tomme(r) - længdeenhed (1 in = 2,54 cm)
incl Including Inklusiv
jn join Sæt sammen
kwise knitwise Som ret.
LH left hand Venstre hånd
lp(s) loop(s) Lænke, løkke
MB Make Bobble Lav en boble
pat,pat(s) pattern(s) Mønster
pm place marker Placer markør
prev previous Forrige
psso pass slipped stitch over Løft den løse maske over en strikket maske (som ved 2 ret drejet sammen mod venstre)
pwise purlwise Som vrang
pick up pick up and k Tag masker op (langs kanten af arbejdet)
rep repeat Gentag
RC Right Cross Snoning mod højre
rnd(s) Round(s) Omgang(e)
RH right hand Højre hånd
RS right side Retsiden
seam seam Søm
sk skip Spring en maske over
SS Stocking Stitch Glatstrik
st(s) stitch(es) Maske
sp(s) sp(s) Mellemrum
tfl Through the front loop Strik omkring det forreste maskeled (lænke)
tbl through back loop Drejet. Strik omkring det bagerste maskeled (lænke). Som når der strikkes drejet ret og vrang.
tog together Sammen
trn turn Vend. Vend arbejdet på det anførte sted inden afslutning af rækken.
WS wrong side Vrangsiden
wyib with yarn in back Garnet bag arbejdet
wyif with yarn in front Garnet foran arbejdet
yd(s) yard(s) Yards - længdeenhed (1 yd = 0,91 m)
yfwd Yarn forward Garnet foran arbejdet
ybk Yarn behind Garnet bag arbejdet

🟥 Knitting Symbols in English and Danmark

Symbol Basic techniques Dansk
Co
Cast on
Opslag
Bo
Bind off
Luk af
K
Knit
Ret
P
Purl
Vrangmaske
K tbl
Knit through the back loop
Drejet ret
Sl wyib
Slip stitch with yarn in back
Tag en maske løs af garnet bag arbejdet
Sl wyif
Slip stitch with yarn in front
Tag en maske løs af garnet foran arbejdet
K1b
Knit 1 below
Strik ret i masken nedenunder og løft masken ovenover med over på højre pind.
Symbol Increases Udtagninger
Yo
Yarn over
Omslag. Kaldes også 'slå om'
Kyok
(K1, yo, k1) in the same stitch
1 ret, slå om, 1 ret i samme maske
Symbol Decreases Indtagninger
SSK
2 ret sammen mod venstre
K2TOG
2 ret sammen mod højre
SSP
2 vrang sammen mod venstre
P2TOG
2 vrang sammen mod højre
SK2P
Dobbeltindtagning mod venstre
K3tog
3 ret sammen mod højre
P3TOG
3 vrang sammen mod højre
Centered Double Decrease Centreret dobbeltindtagning
Keep in mind that knitting abbreviations and symbols may differ slightly depending on the knitting pattern or publication. It is advisable to consult the key or legend provided in the particular pattern you are following to ensure precise understanding and proper execution of the instructions.

Post a Comment

0 Comments