𝗞𝗻𝗶𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗔𝗯𝗯𝗿𝗲𝘃𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗦𝘆𝗺𝗯𝗼𝗹𝘀 in English 🇺🇸 🇬🇧 Czech 🇨🇿

Knitting abbreviations and symbols represent common techniques utilized in knitting patterns available in English and Czech

Význam anglických zkratek v návodech na pletení

🟥 Knitting Abbreviations in English and Czech

Abb Description Význam anglických zkratek
* repeat from * od hvězdičky vzor opakujete
" inch(es) Palec = 2,54 cm
alt alternate střídat, vyměnit
approx approximately přibližně, zhruba
beg begin/beginning začít, začátek
bet between mezi
BO Bind off uzavřít
CC contrasting color kontrastní barvou
CO cast on nahodit
cn cable needle jehlice pro pletení copánkových vzorů
cont continue pokračovat, pokračování
dec decrease ujmout
dpn double pointed needle(s) ponožkové jehlice
foll follow/follows/ following následovat, následující
inc increase/increases/ increasing přidat oko
kwise knitwise sejmutí oka na druhou jehlici jako kdybychom chtěli plést hladce
LC left cross křížit vlevo
m1 make one přidat jedno oko nahozením
pat,pat(s) pattern(s) návod(y)
pm place marker umístit značkovač
psso pass slipped stitch over přehodit sejmuté oko přes upletené
pwise purlwise sejmout oka jako když chceme plést obrace
rep repeat opakovat
RC right cross křížit vpravo
RS right side líc
sk skip přeskočit
SS Stocking Stitch lícový žerzej, tj. lícová řada hladce, rubová obrace
st(s) stitch(es) oko, oka
St st stockinette stitch/stocking stitch lícový žerzej, tj. lícová řada hladce, rubová obrace
tbl through back loop za zadní smyčku
tog together dohromady
WS wrong side rub
wyib with yarn in back s přízí vzadu (za prací)
wyif with yarn in front s přízí vpředu (před prací)
yarn příze

🟥 Knitting Symbols in English and Czech

Symbol Knitting techniques Význam symbolů v návodech pletení
Co
Cast on
nahodit
Bo
Bind off
uzavřít
K
Knit
hladce
P
Purl
obrace
K tbl
Knit through the back loop
hladce za zadní nit
Sl wyib
Slip stitch with yarn in back
sejmout hladce
sejmout 1 oko s přízí vzadu
Sl wyif
Slip stitch with yarn in front
sejmout s přízí vpředu
Yo
Yarn over
nahodit
Kyok
(K1, yo, k1) in the same stitch
1 oko rozplést na 3 oka
LLI
Left lifted-increases
přidat oko hladce zleva
RLI
Right lifted-increases
přidat oko hladce zprava
SSK
2 oka splést přetažením
K2TOG
2 oka splést hladce
P2TOG
2 oka splést obrace
SK2P
3 oka splést přetažením
K3tog
3 oka splést hladce
P3TOG
3 oka splést obrace
S2KP 3 oka spleteme v 1
1/1 Left cross 2 oka křížit vlevo hladce
1/1 Right cross 2 oka křížit vpravo hladce
2/2 Left cross 4 oka křížit vlevo hladce
2/2 Right cross 4 oka křížit vpravo hladce
Keep in mind that knitting abbreviations and symbols may slightly differ from one knitting pattern or publication to another. It is advisable to consult the key or legend included in the particular pattern you are working on to ensure precise understanding and proper execution of the instructions.

Post a Comment

0 Comments